www.bjornsmartnan.no
HOVEDSPONSOR BM 2017 
 

 

Andre sponsorer BM 2017

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bestilling av markedsplass/ bod

 

Husk å anmerke om bestillingen gjelder tradisjonell marked (håndverk, kunst, husflid), eller vanlig marked. For salg av matprodukter må selgere selv skaffe godkjenning av Mattilsynet.

Vennligst oppgi hvilke produkter du selger og hvilke dager du skal delta.

 

Bestilling av bod/ markedsplass, kontakt Einar:

 

Einar Andersen

epost: einar.andersen@yahoo.no

Mobil: 90883072

 

 

 

                          Foto:Therese Larsen

Bjørnsmartnan martna martnan lille festival festivaler historisk marked kultur kystkultur musikk konserter Bjørnsmartnansløpet Bjørn Dønna Herøy Helgelandskysten Helgeland Nordland
web: info helgeland