www.bjornsmartnan.no
HOVEDSPONSOR BM 2019 
 

 

Andre sponsorer BM 2019

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt oss

 

Adresse: Bjørnsmartnan, Bjørn, 8820 Dønna

Epost: soska-ma@online.no

 

Vi kan også kontaktes via siden vår på Facebook (Bjørnsmartnan)

 

Kontaktperson: Anne Sofie Mathisen, tlf 99262415

 

Bestilling av markedsplass:

 

Husk å anmerke om bestillingen gjelder tradisjonell marked (håndverk, kunst, husflid), eller vanlig marked. For salg av matprodukter må selgere selv skaffe godkjenning av Mattilsynet.

Vennligst oppgi hvilke produkter du selger og hvilke dager du skal delta.

 

Markedsplass kan også bestilles per telefon. Ring Einar på mobil 90883072

 

:
:
:
:
:
 
Bjørnsmartnan martna martnan lille festival festivaler historisk marked kultur kystkultur musikk konserter Bjørnsmartnansløpet Bjørn Dønna Herøy Helgelandskysten Helgeland Nordland
web: info helgeland