www.bjornsmartnan.no
HOVEDSPONSOR BM 2017 
 

 

Andre sponsorer BM 2017

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Våre støttespillere

 

TAKK til følgende bedrifter og organisasjoner som støtter oss økonomisk og bidrar til at Bjørnsmartnan klarer å opprettholde høyt kvalitativt nivå når det gjelder historieformidling, kulturarrangementene og underholdning.

 

 

HOVEDSPONSOR 2017 MARINE HARVEST

 

 

Andre sponsorer:

 

 

 

 

Bjørnsmartnan martna martnan lille festival festivaler historisk marked kultur kystkultur musikk konserter Bjørnsmartnansløpet Bjørn Dønna Herøy Helgelandskysten Helgeland Nordland
web: info helgeland